čtvrtek 6. října 2011

Já ji miloval první

V návaznosti na předchozí příspěvek - písnička, která mě poslední dobou strašně dojímá.
Třeba ji náš tatínek jednou holčičkám nechá zahrát na svatbě :)


Look at the two of you dancing that way Podívejme se na vás dva,
Lost in the moment and each other's face Jak spolu takhle tančíte
So much in love, you're alone in this place Tak zamilovaní, že jste tu sami
Like there's nobody else in the world Jakoby nikdo další neexistoval.

I was enough for her not long ago
Ještě nedávno jsem jí stačil já
I was her number one, she told me so Byl jsem pro ni nejlepší, sama mi to říkala
And she still means the world to me, just so you know A jen abys věděl, pořád je pro mě vším
So be careful when you hold my girl Takže buď opatrný, když držíš moji holčičku.

Time changes everything, life must go on
Čas všechno mění, život musí jít dál
And I'm not gonna stand in your way A já ti nebudu stát v cestě

But I loved her first, I held her first
Ale já ji miloval první, první jsem ji držel v náručí
And a place in my heart will always be hers A kus mého srdce jí bude vždycky patřit
From the first breath she breathed Od okamžiku, kdy se poprvé nadechla
When she first smiled at me Kdy se na mě poprvé usmála
I knew the love of a father runs deep Jsem věděl, jak moc může otec milovat.

And I prayed that she'd find you someday A já se modlil, aby tě jednou našla,
But it's still hard to give her away Ale stejně je těžký nechat ji jít.

I loved her first Já ji miloval první

How could that beautiful woman with you Jak může ta krásná žena, co stojí vedle tebe
Be the same freckle face kid that I knew Být ta pihovatá holčička, kterou jsem znal
The one that I read all those fairytales to Ta, které jsem vyprávěl všechny ty pohádky
And tucked into bed all those nights A kterou jsem každou noc ukládal do postele.

And I knew the first time I saw you with her
A hned, když jsem vás dva poprvé viděl spolu
It was only a matter of time Jsem věděl, že už je to jen otázka času.

I loved her first, I held her first
And a place in my heart will always be hers
From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep

And I prayed that she'd find you someday
But it's still hard to give her away
I loved her first

From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep

Someday you might know what I'm going through
Jednou možníá pochopíš, co teď prožívám
When a miracle smiles up at you Až se na tebe usměje tvůj malý zázrak
I loved her first Já ji miloval první.

Žádné komentáře:

Okomentovat